Tips voor een goed gesprek!

Tips voor een goed gesprek!

Communicatie. Wat zouden we zijn zonder communicatie! Het is zo mooi, intrigerend, veelzijdig en lastig! We voeren verhelderende gesprekken, diepgaande gesprekken, oppervlakkige gesprekken, pijnlijke gesprekken, verwarrende, melige, verdrietige en lastige gesprekken.

“Het effect van jouw communicatie is de respons die je krijgt!”

Training Communicatie Tips goed gesprek

En best wel eens krijgen wij een respons die we niet willen, lastig vinden, niet verwachten of waar we niet op zitten te wachten. Het antwoord ligt dus bij onszelf.

Het effect van mijn communicatie, wat kun je daarmee?

Kijken naar hoe je het zegt; de klank van je stem, jouw intonatie, het volume.

Je lichaamshouding; hoe sta je; ontspannen, gespannen, uitdagend of timide? En je mimiek; hoe aandachtig luister je, jouw oogopslag - hoe kijk je uit je ogen?

De woordendeze tellen het minste mee voor het effect van onze communicatie. Er zijn zeker woorden die je kunt omzeilen zoals ‘maar’ en ‘waarom’.

Jouw brein heeft grote invloed op het effect van jouw communicatie

Jouw gedachten bepalen je gedrag. Als je positief over iemand denkt zal dit grote invloed hebben op hoe je iets zegt en hoe je erbij kijkt en staat. Negatief over iemand denken heeft dan het tegenovergestelde effect. Je hoeft vaak al niets te zeggen, diegene ervaart dit echt wel.

‘Maar dat zeg ik toch helemaal niet?’ of ‘Nee, maar het komt wel zo over’, is dan wat je te horen krijgt.

Communiceren kan hartstikke lastig zijn, zeker als we door een donkergrijze bril kijken.

Wat kun je doen?

  • Focus je op je doelstelling van het gesprek; welke uitkomst wil je hebben;
  • Start het gesprek positief; dit kan ook zijn ‘fijn dat we even kunnen zitten’;
  • Wees helder waarover je het wilt hebben; communiceer jouw doelstelling;
  • Laat de ander praten; wees oprecht nieuwsgierig naar het antwoord van de ander;
  • Vraag daarbij door (dit laat zien dat je luistert) en vat af en toe samen;
  • Werk naar een oplossing toe; vraag die oplossing bij voorkeur aan de ander;
  • En let vooral het hele gesprek op jouw lichaamstaal en hoe je het zegt! Hierop kun je blijven focussen door naar de ander te kijken; jouw gesprekspartner laat vaak zien wat jij doet, hij geeft daar namelijk een respons op.

Ook het ombuigen van een gesprek bij weerstand en benoemen van wat je ervaart draagt veel bij tot het voeren van een goed gesprek.

Succes! Cristel.

Ik hoop je hier iets mee te hebben geholpen.

Wil je meer weten en groeien in jouw communicatie? Je weet me te vinden!

neem contact op