Training Communicatie Tips voor een goed gesprek

Training Communicatie

Training Communicatie

Communicatie is een prachtig fenomeen!

De Training Communicatie is een verrijking voor iedereen. Het is ontdekken, benieuwd zijn naar de ander, oefenen met bewezen methodes, kijken hoe het gemakkelijker en effectiever kan. Je krijgt antwoord op de vraag: “Wat heb jij nodig om een ander gewenst effect te krijgen”. 

 “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Stephan Covey

Communicatie is de basis voor iedereen die met mensen samenwerkt

Iedereen communiceert in zijn eigen wereldbeeld. Jouw beeld én waarheid van de wereld wordt gevormd op basis van eigen ervaringen, normen, waarden en roots. Waar mensen samenwerken zijn verschillende wereldbeelden met eigen interpretaties. Er kunnen misverstanden ontstaan en aannames worden gedaan waardoor het gezamenlijke doel uit het oog verloren kan worden; als mens en als team.

In de Training Communicatie gaan we aan de slag met:

  • Hoe wordt jouw wereldbeeld gevormd
  • Inzicht in jezelf en de ander
  • Luisteren, samenvatten, doorvragen
  • Belemmerende en ondersteunende overtuigingen
  • Feedback geven en ontvangen
  • Assertief taalgebruik
  • Oefenen met eigen cases in rollenspellen

Training Communicatie blatende schapen

DISC geeft inzicht in je eigen communicatie en die van de ander

Een mooie methode die ingezet kan worden bij de training communicatie is DISC. Op basis van voorkeursgedrag van personen krijg je inzicht hoe communicatie bij jouzelf werkt en ook bij de ander. Er wordt gewerkt met 4 basiskleuren, beelden en woorden; meer dan 60% van de mensen is visueel ingesteld waardoor het geleerde aanspreekt én blijft hangen!

De training is praktisch, speels en interactief waarbij veel herkenning plaatsvindt en er snel effectiever gecommuniceerd gaat worden met een ander.

De Training Communicatie kan voor verschillende doeleinden verzorgd worden. Leidinggevenden en personeelsfunctionarissen kunnen zichzelf in hun rol verbeteren door het volgen van de training voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, coachings- en voortgangsgesprekken. 

Interesse in de Training Communicatie?

neem contact op