Trainingen In Beweging Blijven

Trainingen

Trainen is

'In beweging blijven!'

Trainingen bieden een nieuw perspectief

Gedrag en gewoontes sluipen erin. Mensen leren elkaar op de werkvloer kennen, werken samen en gaandeweg ontstaan routinematige gedragen en gewoontes in de omgang met elkaar. Men vertrouwt of wantrouwt elkaars competenties en vaardigheden door ervaringen met elkaar. Soms is het tijd om een juiste interventie in te zetten om medewerkers en leidinggevenden in beweging te krijgen, nieuwe doelen te stellen en nieuwe werkenergie te creëren.

WILLEN

Wil je veranderen?
Waar een wil is is een weg!
Als je gedrag wilt veranderen moet de wil aanwezig zijn.

KUNNEN

Kun je het ook?
Een vaardigheid is aan te leren, gedrag en competenties ook. Op twee na, creativiteit en empathisch vermogen.

DOEN

En dan is het Doen!
In actie komen en ik help je daarbij!

Team Trainingen schakelketting

Teamtrainingen versterken de onderlinge band

Een team is zo sterk als de zwakste schakel! Hoe sterk zijn de schakels bij u? Elke teamtraining is tegelijkertijd een stukje teambuilding. Als team deelnemen aan de training CommunicatieLeiderschap of Persoonlijke Effectiviteit brengt de groep dichter bij elkaar.

Uit teamtrainingen kunnen individuele coachingsvragen komen. CMC Training & Coaching kan verder gaan met de ontwikkeling van de bewuste medewerker(s) in individuele coachingsessies.

Maatwerk trainingen

CMC stelt dat training minimaal een aandeel moet hebben van 20% om mensen uit hun gewoontes te halen en om nieuwe tools aan te reiken en om zichzelf en teamleden te ontwikkelen. Maar ook om zelfkritisch te blijven en wellicht andere wegen te bewandelen en om 'out of the box' te denken. Want stilstand is immers achteruitgang. In beweging blijven geeft energie!

Maatwerktrainingen zorgen dat er daadwerkelijk winst behaald wordt. De CMC trainingen hebben veel raakvlakken met het gedachtegoed van Stephan Covey; overtuigingen die te tackelen zijn, welke invloed heb je, doelen stellen en luister alvorens begrepen te willen worden.

Het model van Jennings

In het model van Jennings wordt gesteld dat mensen op verschillende manieren kennis tot zich nemen. 

Op de werkvloer

70%

Van collega's

20%

Door trainingen

10%